Prawdziwa historia wilka z lasu

AuthorPiotr Brzeziński

Illustrations: Agata Krzyżanowska

Prawdziwa historia wilka z lasu (hardcover cover)

Behind the seven mountains, behind the seven forests…
That’s where the wolf you loved lived
you know from the fairy tale about Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…
Tam też właśnie mieszkał wilk, którego Wy kochani
znacie z bajki o czerwonym kapturku i trzech świnkach.

Part of the book series: None

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2020

Number of pages: 31

ISBN-13: 978-83-931309-2-4 (2014)

ISBN-13: 978-83-958426-5-8 (2020)

First edition 2014

Second edition 2020

Polish language

Description:

Behind the seven mountains, behind the seven forests…
That’s where the wolf you loved lived
you know from the fairy tale about Little Red Riding Hood and the Three Little Pigs.
We know these fairy tales from the perspective of a girl in a red dress and three happy little pigs.
And I will present these stories to you through my eyes
the wolf himself. He is the main character here. This is on
Two fairy tales were created based on his “exploits”.
And as it turns out, it involves the same wolf.

Opis:

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…
Tam też właśnie mieszkał wilk, którego Wy kochani
znacie z bajki o czerwonym kapturku i trzech świnkach.
Znamy te bajki z perspektywy dziewczynki w czerwonym ubranku oraz trzech wesołych świnek.
A ja przedstawię Wam te historie widziane oczami
samego wilka. To on jest tutaj głównym bohaterem. To na
podstawie jego „wyczynów” powstały dwie owe bajki.
I jak się okazuje z udziałem tego samego wilka.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top