Dzielnice Paryża. 2. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 2. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

2. District of Paris – this is another part of detailed guides about individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the city of lights.

2. Dzielnica Paryża – to kolejna część szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy miasta świateł.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2018

Number of pages: 100

ISBN-13: 978-83-931309-8-6

e-ISBN-13: 978-83-958426-3-4

First edition

Polish language

Description:

2. District of Paris – this is another part of detailed guides about individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the city of lights. Cultural institutions, parks and gardens, squares, religious buildings, picturesque passages and fountains are presented. The author presents the enlightened residences (Hôtel des Dames de Saint-Chaumond, Hôtel de Nevers) in the 2nd arrondissement and describes everything that builds the history of Paris. It presents monuments, provides a complete list of streets, boulevards, dead ends and reviews the most important of them. The item contains a large amount of information about the history of the 2nd district, including the history of France. The second district covers the Bourse area. It does not contain as many impressive monuments or typical charming streets as the neighboring first, third and fourth districts. It is also not as lively as the 9th or 10th arrondissements, which are adjacent to it on the north side. However, it is not without charm.

Opis:

2. Dzielnica Paryża – to kolejna część szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy miasta świateł. Prezentowane są placówki kulturalne, parki i ogrody, skwery, place, budynki religijne, malownicze pasaże czy fontanny. Autor przedstawia światłe rezydencje (Hôtel des Dames de Saint-Chaumond, Hôtel de Nevers) na terenie 2. dzielnicy i opisuje wszystko, co buduje historię Paryża. Prezentuje pomniki, podaje kompletny spis ulic, bulwarów, ślepych zaułków i recenzuje najważniejsze z nich. Pozycja zawiera sporą ilość informacji na temat historii 2. dzielnicy, w tym historii Francji. Druga dzielnica obejmuje obszar Bourse. Nie zawiera tak wielu imponujących zabytków lub typowych urokliwych uliczek jak sąsiadujące z nią pierwsza, trzecia i czwarta dzielnica. Nie jest również tak żywa, jak dziewiąta czy dziesiąta dzielnica, które są w jej sąsiedztwie po stronie północnej. Jednak nie jest pozbawiona uroku.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top