Dzielnice Paryża. 1. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 1. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

1. District of Paris – this is the first of twenty parts of detailed guides about individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the city of lights.

1. Dzielnica Paryża – to pierwsza z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy miasta świateł.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2018

Number of pages: 182

ISBN-13: 978-83-931309-6-2

e-ISBN-13: 978-83-931309-7-9

First edition

Polish language

Description:

1. District of Paris – this is the first of twenty parts of detailed guides about individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the city of lights. Cultural institutions, parks and gardens, squares, religious buildings, picturesque passages and fountains are presented. The author presents the enlightened residences (Hôtel) in the 1st arrondissement and describes everything that builds the history of Paris. It presents monuments, provides a complete list of streets, boulevards, dead ends and reviews the most important of them. The item contains a large amount of information about the history of the 1st district, including the history of France. The first district covers the Louvre area. It ranks first in the number of prestigious monuments located here. In this limited space, these include: Musée du Louvre, Sainte-Chapelle, Palais-Royal, baroque and poetic places such as Les Halles, Square du Vert-Galant, and the beautiful Jardin des Tuileries. To understand Paris, you have to stop for a moment.

Opis:

1. Dzielnica Paryża – to pierwsza z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy miasta świateł. Prezentowane są placówki kulturalne, parki i ogrody, skwery, place, budynki religijne, malownicze pasaże czy fontanny. Autor przedstawia światłe rezydencje (Hôtel) na terenie 1. dzielnicy i opisuje wszystko, co buduje historię Paryża. Prezentuje pomniki, podaje kompletny spis ulic, bulwarów, ślepych zaułków i recenzuje najważniejsze z nich. Pozycja zawiera sporą ilość informacji na temat historii 1. dzielnicy, w tym historii Francji. Pierwsza dzielnica obejmuje obszar Louvre. Posiada pierwsze miejsce w liczbie prestiżowych zabytków jakie się tu znajdują. Na tej ograniczonej przestrzeni są to m. in.: Musée du Louvre, Sainte-Chapelle, Palais-Royal, barokowo – poetyckie miejsca jak: Les Halles, Square du Vert-Galant, czy przepiękny Jardin des Tuileries. Aby zrozumieć Paryż trzeba na chwilę przystanąć.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top