Pierwszoklasista

AuthorPiotr Brzeziński

Pierwszoklasista (paperback cover)

As a first grader, the author begins the book through communication with the reader, trying to get the basic from him knowledge such as: counting, knowing names, colors.

Autor jako pierwszoklasista rozpoczyna książkę poprzez komunikację z czytelnikiem, próbując uzyskać od niego podstawową wiedzę taką jak: liczenie, znajomość imion, kolory.

Part of the book series: None

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2020

Number of pages: 33

ISBN-13: 978-83-958426-6-5

 

First edition

Polish language

Description:

As a first grader, the author begins the book through communication with the reader, trying to get the basic from him knowledge such as: counting, knowing names, colors. Invites you to talk about your favorite toys, books, games. It describes and presents to the reader the world of blocks and the town, that he created at home. Then he presents a story he invented while playing.

Opis:

Autor jako pierwszoklasista rozpoczyna książkę poprzez komunikację z czytelnikiem, próbując uzyskać od niego podstawową wiedzę taką jak: liczenie, znajomość imion, kolory. Zaprasza do rozmowy na temat ulubionych zabawek, książek, gier. Opisuje i przedstawia czytelnikowi świat klocków i miasteczko, które stworzył u siebie w domu. Następnie prezentuje wymyśloną przez niego, podczas zabawy historyjkę.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top