Paryskie Opowiadania

AuthorPiotr Brzeziński

Paryskie Opowiadania (paperback cover)

Paris will always be Paris, the most beautiful city in the world” – Maurice Chevalier
The multitude of squares, squares and boulevards is a representation of the soul of Paris, a city that develops to the glory of its own uniqueness and splendor” – Marie-Ciaude Pietragalla

Paryż zawsze będzie Paryżem, najpiękniejszym miastem na świecie” – Maurice Chevalier
Bezlik placów, skwerów i bulwarów to reprezentacja duszy Paryża, miasta ,które się rozwija na chwałę własnej wyjątkowości i wspaniałości” – Marie-Ciaude Pietragalla

Part of the book series: None

Publisher: Ridero

Release date: 2020

Number of pages: 113

ISBN-13: 978-83-8221-872-5

e-ISBN-13: 978-83-8221-872-5

First edition

Polish language

Description:

“Paris will always be Paris, the most beautiful city in the world” – Maurice Chevalier
“The multitude of squares, squares and boulevards are a representation of the soul of Paris, a city that develops for the glory of its own uniqueness and splendor” – Marie-Ciaude Pietragalla
To understand Paris, you have to stop for a moment. I invite you to read and take a walk in the Seine area and around the first, fourth, fifth and sixth districts of the City of Lights. Paris is a real Ville de Promenade – a city for walking.

Opis:

„Paryż zawsze będzie Paryżem, najpiękniejszym miastem na świecie” – Maurice Chevalier
„Bezlik placów, skwerów i bulwarów to reprezentacja duszy Paryża, miasta ,które się rozwija na chwałę własnej wyjątkowości i wspaniałości” – Marie-Ciaude Pietragalla
Aby zrozumieć Paryż, trzeba na chwilę przystanąć. Zapraszam do lektury i spaceru w rejonie Sekwany i okolicach pierwszej, czwartej, piątej i szóstej dzielnicy Miasta Świateł. Paryż to prawdziwa Ville de Promenade – miasto do spacerów.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top