Dzielnice Paryża. 7. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 7. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

7. Paris arrondissement – is the result of the expansion of the city of Paris at the beginning of the 19th century. The 7th district in question is located on the left bank. It stretches from rue des Saints-Pères to avenue de Suffren.

7. Dzielnica Paryża – jest wynikiem rozbudowy miasta Paryża na początku XIX wieku. Omawiana, 7. dzielnica znajduje się na lewym brzegu. Rozciąga się od rue des Saints-Pères do avenue de Suffren.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2022

Number of pages: 278

ISBN-13: 978-83-963773-1-9

e-ISBN-13: 978-83-963773-2-6

DOI: 10.7241/ourd.2022book.1

First edition

Polish language

Description:

7. Paris arrondissement – is the result of the expansion of the city of Paris at the beginning of the 19th century. The 7th district in question is located on the left bank. It stretches from rue des Saints-Pères to avenue de Suffren. It is a central, prestigious and wealthy district. The Eiffel Tower is located on its northwestern edge. Hôtel des Invalides, Palais Bourbon, Ecole Militaire, Tour Eiffel… The 7th is rich in monuments and history. Not to mention the museums that are also very numerous in this district: Musée Rodin, Musée du quai Branly, Musée d’Orsay and Musée Maillol. The 7th arrondissement is full of small squares and gardens that are rarely visited and almost unknown to tourists; square Roger-Stéphane, jardin de la clinique Oudinot, square Denys-Bühler or jardin Catherine-Labouré. Between large tree-lined avenues, buildings with impressive architecture, majestic bridges… there is a lot to discover while walking around the 7th arrondissement. …

Opis:

7. Dzielnica Paryża – jest wynikiem rozbudowy miasta Paryża na początku XIX wieku. Omawiana, 7. dzielnica znajduje się na lewym brzegu. Rozciąga się od rue des Saints-Pères do avenue de Suffren. Jest to dzielnica centralna, prestiżowa i zamożna. Wieża Eiffla znajduje się na jej północno-zachodnim skraju. Hôtel des Invalides, Palais Bourbon, Ecole Militaire, Tour Eiffel… Siódma jest bogata w zabytki i historię. Nie wspominając o muzeach, które są również bardzo liczne w tej dzielnicy: Musée Rodin, Musée du quai Branly, Musée d’Orsay czy Musée Maillol. 7. dzielnica jest pełna małych skwerów i ogrodów, które są rzadko odwiedzane i prawie nieznane turystom; square Roger-Stéphane, jardin de la clinique Oudinot, square Denys-Bühler czy jardin Catherine-Labouré. Pomiędzy dużymi alejami wysadzanymi drzewami, budynkami o imponującej architekturze, majestatycznymi mostami … jest wiele do odkrycia podczas spaceru po 7. dzielnicy. …

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top