Dzielnice Paryża. 6. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 6. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

6. District of Paris – this is the sixth of twenty parts of detailed guides regarding individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the City of Lights.

6. Dzielnica Paryża – to szósta z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy Miasta Świateł.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2020

Number of pages: 298

ISBN-13: 978-83-958426-1-0

e-ISBN-13: 978-83-958426-2-7

First edition

Polish language

Description:

6. District of Paris – this is the sixth of twenty parts of detailed guides regarding individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the City of Lights. Cultural institutions, parks and gardens, squares, religious buildings, picturesque passages and fountains are presented. The author presents the enlightened residences (Hôtel) in the 6th arrondissement and describes everything that builds the history of Paris. It presents monuments, gives a complete list of streets, boulevards, dead ends and reviews most of them. The item contains a large amount of information about the history of the 6th district, including the history of France. The sixth district covers the Luxembourg area. On its 215 hectares of area there are, among others: Musée national Eugène-Delacroix, Institut de France, Jardin du Luxembourg with a palace, Square Gabriel-Pierné with the mysterious sculpture “Carollina”, Église de Saint-Germain-des-Prés located on the site of a monastery founded around 543 by King Childebert I.

Opis:

6. Dzielnica Paryża – to szósta z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy Miasta Świateł. Prezentowane są placówki kulturalne, parki i ogrody, skwery, place, budynki religijne, malownicze pasaże czy fontanny. Autor przedstawia światłe rezydencje (Hôtel) na terenie 6. dzielnicy i opisuje wszystko, co buduje historię Paryża. Prezentuje pomniki, podaje kompletny spis ulic, bulwarów, ślepych zaułków i recenzuje większość z nich. Pozycja zawiera sporą ilość informacji na temat historii 6. dzielnicy, w tym historii Francji. Szósta dzielnica obejmuje obszar Luxembourg. Na 215 hektarach jej powierzchni znajdują się m. in.: Musée national Eugène-Delacroix, Institut de France, Jardin du Luxembourg z pałacem, Square Gabriel-Pierné z zagadkową rzeźbą „Carollina”, Église de Saint-Germain-des-Prés znajdujący się na miejscu klasztoru założonego około 543 roku przez króla Childebert’a I.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top