Dzielnice Paryża. 5. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 5. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

5. District of Paris – this is the fifth of twenty parts of detailed guides regarding individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the City of Lights.

5. Dzielnica Paryża – to piąta z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy Miasta Świateł.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2020

Number of pages: 204

ISBN-13: 978-83-931309-9-3

e-ISBN-13: 978-83-958426-0-3

First edition

Polish language

Description:

5. District of Paris – this is the fifth of twenty parts of detailed guides regarding individual districts of Paris. The author presents step by step, street by street, monument by monument, everything you can see in each district of the City of Lights. Cultural institutions, parks and gardens, squares, religious buildings, picturesque passages and fountains are presented. The author presents the enlightened residences (Hôtel) in the 5th arrondissement and describes everything that builds the history of Paris. It presents monuments, gives a complete list of streets, boulevards, dead ends and reviews most of them. The item contains a large amount of information about the history of the 5th district, including the history of France. The fifth district covers the Panthéon area. On its 254 hectares of area there are, among others: Muséum national d’histoire naturelle, La Sorbonne, Square René-Viviani-Montebello with the oldest tree in Paris, the baroque Église Notre-Dame du Val-de-Grâce, for which the cornerstone was laid laid by 7-year-old Louis IV or the beautiful Jardin des Plantes.

Opis:

5. Dzielnica Paryża – to piąta z dwudziestu części szczegółowych przewodników dotyczących poszczególnych dzielnic Paryża. Autor przedstawia krok po kroku, ulica po ulicy, zabytek po zabytku, wszystko, co możesz zobaczyć w każdej dzielnicy Miasta Świateł. Prezentowane są placówki kulturalne, parki i ogrody, skwery, place, budynki religijne, malownicze pasaże czy fontanny. Autor przedstawia światłe rezydencje (Hôtel) na terenie 5. dzielnicy i opisuje wszystko, co buduje historię Paryża. Prezentuje pomniki, podaje kompletny spis ulic, bulwarów, ślepych zaułków i recenzuje większość z nich. Pozycja zawiera sporą ilość informacji na temat historii 5. dzielnicy, w tym historii Francji. Piąta dzielnica obejmuje obszar Panthéon. Na 254 hektarach jej powierzchni znajdują się m. in.: Muséum national d’histoire naturelle, La Sorbonne, Square René-Viviani-Montebello z najstarszym drzewem w Paryżu, barokowy Église Notre-Dame du Val-de-Grâce pod którego budowę kamień węgielny położył 7-letni Ludwik IV czy przepiękny Jardin des Plantes.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top