Dzielnice Paryża. 3. Dzielnica Paryża

AuthorPiotr Brzeziński

Dzielnice Paryża. 3. Dzielnica Paryża (hardcover cover)

I tried to use pictures and words to show things as they are. What I photographed represents what I find beautiful and what I want to share. What remains is what I haven’t encountered or photographed: what I still have to learn.

Próbowałem za pomocą obrazów i słów pokazać rzeczy takimi, jakie są. To, co sfotografowałem, przedstawia to, co uważam za piękne i czym chcę się podzielić. Pozostaje jeszcze to, czego nie spotkałem i nie sfotografowałem, to: czego jeszcze muszę się nauczyć.

Part of the book series: Dzielnice Paryża

Publisher: ODO PUBLISHING HOUSE

Release date: 2021

Number of pages: 191

ISBN-13: 978-83-963773-0-2

e-ISBN-13: 978-83-958426-3-4

DOI: 10.7241/ourd.2021book.2

Second edition

Polish language

Description:

I tried to use pictures and words to show things as they are. What I photographed represents what I find beautiful and what I want to share. What remains is what I haven’t encountered or photographed: what I still have to learn. This book can serve as a guide for a walker. Houses with gates, gardens behind courtyards, churches…, museums and libraries. I traveled across Paris on foot and by subway to collect all of Paris’s monuments and monuments. It often took several visits to obtain authorization and photograph Paris several times at different times and times. I present this work to you and try to give the reader as much enthusiasm and joy as I experienced during my journey.

Opis:

Próbowałem za pomocą obrazów i słów pokazać rzeczy takimi, jakie są. To, co sfotografowałem, przedstawia to, co uważam za piękne i czym chcę się podzielić. Pozostaje jeszcze to, czego nie spotkałem i nie sfotografowałem, to: czego jeszcze muszę się nauczyć. Ta książka może służyć jako przewodnik dla spacerowicza. Domy z bramami, ogrody za dziedzińcami, kościoły…, muzea i biblioteki. Przemierzyłem Paryż na piechotę i metrem, żeby zebrać wszystkie paryskie zabytki i monumenty. Często trzeba było kilku wizyt, aby uzyskać autoryzację i kilkakrotnie sfotografować Paryż w różnym czasie i porach. Przedstawiam wam tą pracę i staram się dać czytelnikowi tyle entuzjazmu i radości, jakich doświadczyłem podczas mojej podróży.

Sections:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top